Asociación de Veciños

"A UNIÓN"

1.            SERVICIOS ORDINARIOS

 

Última actualización: 01/06/2010 17:13

2.            SERVICIOS ESPECIAIS

3.            MOCIDADE

4.            INSCRIPCIÓN DE SOCIOS

5.            MEMORIA DE LOGROS

6.            POBOACIÓN A QUEN VAI DIRIXIDA

7.            DIRECTIVA

8.            O SOCAIRE

9.            “A UNIÓN” IMPARTE…

10.        FOTOS

11.        ENLACES

12.        CONTACTAR

13.        “A UNIÓN” IMFORMA…

14.        RUEIRO

15.        ENTREVISTAS

16.        FORO CABO

17.        BLOG A UNION


 

 

 

 

 

 

1.          Servicios Ordinarios

 

Defensa dos intereses dos veciños/as da parroquia ante as distintas administracións e organismos públicos no referente a:

·        Urbanismos e servicios básicos;

·        Educación cultura e deporte;

·        Sanidade e saúde pública;

·        Medio ambiente;

·        Lecer e tempo libre;

·        Patrimonio;

·        Turismo;

·        Servicios Sociais;

·        Asuntos de carácter socio-económico e laboral;

·        Tódolos relacionados cos dereitos dos/das cidadáns.

Información e defensa dos dereitos dos asociado como consumidores e contribuíntes ante as distintas administracións e organismos públicos (Fenosa, Telefónica, Correos,…), empresas é/ou particulares: solicitudes, reclamacións,…

 

Estos servicios serán gratuítos para os asociados e os seus beneficiarios.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.          Servicios Especiais

 

Ø           Asesoramento e Xestións de carácter particular dos asociados:

Ø           Solicitudes diversas a Administración Local:

o            licencias de obras, servicios, outros,…

o            Certificacións.

Ø           Cumprimentación e tramitación de instancias a outras administracións e demais organismos públicos (Deputación, Xunta, Goberno Central, Seguridade Social, I.S.M., …)

o            Pensións;

o            Becas;

o            Solicitudes de Subvencións;

o            Permisos.

Ø           Asuntos fiscais derivados das distintas administracións:

o            Contribución;

o            Declaración da renta, patrimonio, …

 

Estes servicios non teñen carácter gratuíto e os seus usuarios deberán abonar unha cantidade establecida pola Xunta Directiva. (O custe, en todo caso, será reducido e acorde ó tipo de servicio).

 

Ø           Actividades e servicios varios:

·                                      Cursos de formación (formación e capacitación profesional, educación de adultos, galego, mecanografía, informática, …)

·                                      Cursiños e talleres varios de carácter cultural, deportivo, etc, tales como: música, baile, teatro, natación, vela, fotografía,…

·                                      Organización de actividades de carácter socio-cultural, recreativas, deportivas, etc,tales como: charlas e conferencias, actividades aire libre, certames, torneos,…

·                                      Excursións e viaxes.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Mocidade

 

Creación dun punto de información xuvenil, dentro da rede de información e documentación xuvenil da Xunta de Galicia (P.I.X.)

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.          Inscripción de Socios

 

Ø           Podes contactar a través do correo da asociación (aunion@cabodecruz.org, aunionxuntadirectiva@yahoo.es ) directamente, ou;

Ø           Cubrindo o formulario pinchando.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.          Memoria de logros

 

Ø                A Asociación de Veciños “A UNIÓN” de Sta. María do Castro é unha das entidades pioneiras a este respecto no termo municipal, xa que dende a data da súa constitución, no ano 1979, vén desenvolvendo unha moi importante labor nos distintos eidos que afectan á vida cotiá e á realidade do lugar, en consonancia co seu principal fin que é o de servir á comunidade que a conforma.

 

Ø                Proba desta traxectoria son os distintos logros acadados e os investimentos realizados en distintos lugares da parroquia e moi especialmente no que se refire á mellora de infraestruturas e servicios, así como a defensa dos intereses dos veciños/as da parroquia ante as distintas administracións e organismos públicos:

o                 Construción e remodelación do Cemiterio Parroquial, coa colaboración do Concello de Boiro e da Deputación Provincial. Así como unha posterior ampliación do mesmo iniciada no ano 1998 e rematada no 2001, continuando na actualidade colaborando  coa xestión do mantemento do mesmo.

o                 Reparación dunha Soleira no lugar da Ribeira Grande, coa axuda do Padroado Provincial para a Mellora do Medio Rural, no ano 1998.

o                 Primeira, Segunda e Terceira Fase, nos anos 2000, 2001 e 2002  respectivamente, da construción dunha Área Recreativa no entorno da Igrexa de Sta. Mª do Castro, xunto coas axudas acadadas da Deputación Provincial e do Concello de Boiro, procedendo na actualidade cunha Cuarta Fase.

o                 Elaboración, consensuada con tódalas entidades locais, do proxecto da ampliación do peirao de Cabo de Cruz, no 2001. Seguimento na actualidade do estudio do proxecto.

o                 Estudio do PXOM e presentación de alegacións ó mesmo coa pretensión de mellorar o desenvolvemento da Parroquia do Castro.

o                 Acadar a participación da Entidade nos Plenos do Concello no ano 1998.

o                 Convocatoria dunha Mesa Redonda de tódolos candidatos ás eleccións municipais por segunda vez.

o                 Loita contra os vertidos e a  contaminación en defensa da saúde pública, sempre que é necesario.

o                 Loita pola existencia dun servicio básico de saneamento e denuncia pola falla do mesmo, dende o ano 1997.

o                 Loita por acadar a construción de instalacións para actividades deportivas e culturais, a través da presentación de propostas ás entidades competentes, dende o ano 1997.

o                 Actualmente, traballando no proxecto de construción dunha Casa Rectoral e Salóns Parroquiais multiusos en Sta. Mª do Castro e na sinalización de toda a Parroquia do Castro, entre outras cousas.

o                 Arranxo de camiños veciñais, alumeado, etc.  

o                 Arranxo do Parque Infantil de Subuqueiro no ano 2006.

o                 Paseo Marítimo da Ribeira Grande 2007.

o                 Remodelación  do Paseo Marítimo de Carragueiros no ano 2008 rematando no ano 2009.

o                 Arranxo do muelle da Abilleira no ano 2007.

o                 Cambio do alumeado na carretera xeral, dende a de Pita ata a Praza do Carme no 2007.

o                 Parque biosaludable xunto á Casa do Mar no 2008.

o                 Accesibilidade á Praia de Carragueiros con rampas de acceso a dita praia no ano 2008.

o                 Cadeiras de Rodas Acúaticas para o baño de persoas con discapacidade no ano 2008.

o                 Homenaxe os remeriros da Trainerilla do Clube de Remo Cabo de Cruz, entregandolles unha placa commemorativa durante as Festas do Carme 2009.

o                 Regularización do Tráfico dende A Pesqueira ata Carragueiros, pasando pola Fonte, Anobado, Semoriños, etc no ano 2009, levando este proxecto solicitado dende finais do 2007.

 

 

Ø                 Esta entidade, que conta con máis de 300 familias asociadas (máis de 1.000 beneficiarios/as), ten posto en marcha dende o ano l995 un amplo programa de actividades culturais e servicios co fin de atender e dar resposta ás distintas necesidades e intereses veciñais, así como fomentar a cultura e a sociabilidade entre a xente do pobo:

o                   Homenaxe ó Club de Remo de Cabo de Cruz no ano 1999.

o                   Celebración do 70 Aniversario da Parroquia no ano 1999.

o                   Creación dun Grupo de Danza e Música Tradicional, chamado “Ondas do Castro”.

o                   Celebración de Festas Tradicionais, cada ano (Festival de Nadal, Entroido, Letras Galegas, Magosto,  Recuperación da Tradicional Romaría do Castro) 

o                   Campañas de difusión cultural (charlas, encontros literarios, viaxes culturais,  exposicións de pintura, fotografía, manualidades, etc.)

o                   Concursos Fotográficos e Literarios.

o                   Cursos e clases dirixidos a tódolos niveis (Pintura, Manualidades, Bolillos, Informática, Música Tradicional, Baile Tradicional, Inglés, Galego, etc.)

o                   Preparación para as probas de acceso ó Título de Graduado Escolar para maiores, así como ESO e Bacharelato dende o ano 2000.

o                   Actividades Deportivas (campionatos, xogos populares, etc.)

o                   Edición dun Boletín Informativo trimestral chamado “Ó Socaire” dende o ano 1995.

o                   Creación e apertura dunha biblioteca local no ano 1995.

o                   Nacemento dende A Unión da Asociación Cultural e de Tradicións Mariñeiras “Gamela” de Cabo de Cruz.

o                   Creación dunha aula de internet acadada dunha subvención da Consellería de Cultura coa contribución de 5 PC, no 2002.

o                   Organización do Mes Cultural no Castro – maio 2002 e maio 2003: celebración das Letras Galegas coa realización de todo un mes de actividades culturais e deportivas (concursos, xogos populares, charlas, concertos, obras de teatro, exposicións, etc.)

o                   Esta actividade acadou un importante éxito de participación e aceptación nos dous anos.

 

o                   Creación da Comunidade de Propietarios do Cemiterio do Castro en Xaneiro do 2006, esta comunidade rexirá o Cemitério Parroquial de Sta. María do Castro.

 

o                   Nacemento dende A Unión da Asociación Festas do Carme de Cabo de Cruz en Novembro de 2006.

 

o                   Biblioteca informatizada cun PC, acadado dunha subvención da Secretaría Xeral de Comunicación en Maio do 2006.

 

o                   Actuación do Grupo de Baile Tradicional AROÑA e o Grupo de Gaitas Noitebra, no 2007.

 

o                   Celebración do Nadal coa ornamentación dunha árbore de Nadal, prantando no Parque de Subuqueiro un abeto, con animadores socio-culturais e Papa Noel, chocolate e castañas asadas no 2008 e no 2009, para que acade sendo unha tradición no pobo de Cabo de Cruz.

 

o                   Inclusión da entidade dentro do Programa LEADER de Galicia 2007-2013.

 

o                   Homenaxe a Tripulación Feminina Trainerillas do Clube de Remo de Cabo de Cruz, por seren campionas de España, neste homenaxe entregóuselles unha placa conmemorativa durante as Festas do Carme 2008.

 

o       Solicitude de titularidade pública do manatial de Fontenla no 2008.

 

o       Concurso gastronómico co gaio da Exaltación do Mexillón no ano 2009.

 

o       Co gaio do 6º Aniversario do Supermercado Claudio oferta a entidade veciñal a actuación de “Peter Punk” un gran showman e paiaso, acto moi concurrido, no ano 2010.

 

 

Ø                Con motivo de tentar prestar un servicio de defensa dos dereitos e de xestión particular dos intereses de cada socio (licencias, certificacións, solicitudes, pensións, becas, permisos, declaracións da renda, etc.), é polo que ten aberto ó público un local de Información e Atención Cidadán, e da mesma maneira acadar outro dos obxectivos propostos: procurar e xestionar axudas a tódolos niveis, que redunden na consecución dunha mellora na calidade de vida no conxunto desta parroquia.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.          Poboación a quen vai dirixida a actividade

 

A Parroquia de Sta. María do Castro alberga, no seu conxunto, unha poboación de preto de 3.000 habitantes (arredor dunhas 750 familias). Das oito parroquias que conforman o Termo Municipal é a que acusa unha maior densidade de poboación. Goza dunha situación económica que poderiamos cualificar de moderadamente boa, propiciada se cadra polo crecemento de diversos sectores productivos nos últimos anos, entre os que destacan a pesca e o marisqueo, o que comportou unha diversificación da actividade económica en torno a outros sectores: servicios, construcción, comercio, turismo, etc.

 

Este nivel de desenvolvemento socioeconómico e as distintas posibilidades que o lugar ofrece non se ven correspondidos cos niveis de desenvolvemento sociocomunitario, cultural e educativo, posto que as inversións realizadas neste senso atópanse practicamente centralizadas na capital do municipio.

 

As inquedanzas dos veciños e veciñas desta parroquia vense claramente reflectidas nas múltiples formas asociativas existentes e o alto nivel de actividades e servicios desenvolto por estas, a pesares dos poucos recursos con que ditas entidades contan.

 

É de destacar neste senso a actividade desenvolta e os servicios que están a prestar estas entidades nos seus diversos ámbitos de actuación, caso do Club de Xubilados, A.P.A. do C.P. de Sta. María do Castro, a Asociación Gamela, e A/VV “ A UNIÓN”, a A/VV “A MARXA”, a Asociación “FESTAS DO CARME DO CABO DA CRUZ” no terreo sociocultural e educativo; o Club de Remo, Club de Volea e S.D. Cabo de Cruz no eido do deporte; así como as diversas agrupacións empresariais e profesionais no aspecto socioeconómico e laboral.

 

Aínda así, débese entender que as gañas e vontade amosada por estas entidades de traballar pola mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas desta parroquia non serve de moito se por parte das administracións non se lles facilitan as ferramentas e medios necesarios para o desenvolvemento da súa labor social.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Xunta Directiva electa o 29 de Maiopo do 2.010

 

 

PRESIDENTE:                  BENIGNO SÁNCHEZ CALO

VICEPRESIDENTA:        LUIS CARLOS PAZ MARTÍNEZ

SECRETARIO:                 JOSÉ SEIJAS

TESOUREIRO:                 JOSÉ ROMERO ROMERO

VOCAIS:                            GERMÁN MUÑIZ SIEIRA                                   

                                            JOSÉ RUIZ SANTAMARÍA

                                            INMACULADA ROMERO GARCÍA

                                            ROSA GARCÍA ROMERO

                                          

                                           

                                           

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.          O Socaire

 

 

Revista da asociación.

Estase a confeccionar un novo SOCAIRE

ULTIMO

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.          “A UNIÓN” IMPARTE…

 

ENSINANZA PARA NENOS DE PRIMARIA.

No edifício do Club de Xubilados.

CLASES DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS E NENOS.

No edifício do Club de Xubilados.

CLASES DE PINTURA PARA NENOS.

Mínimo de 5 alumnos por grupo e máximo de 8 alumnos.

CLASES DE PINTURA PARA ADULTOS.

Mínimo de 5 alumnos por grupo e máximo de 8 alumnos.

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Fotos

 

VER TÓDOLOS ÁLBUMS WEB RECIBIDOS EN:  cabocruz@gamil.com

 

MARAÑAS EN GOOGLE

MARAÑAS EN HISPABASE

 

FOTOS DE CABO

VIDEOS:

REMO

FUTBOL

ENTREGA DE PREMIOS A UNIÓN 2007

II Xornadas Lúdicas - Contacontos

 

Baile Galego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.          Enlaces

 

 

1.       Boiro Cidadán

2.       Web Boiro

3.       El Rincon de Suso Marañas

4.       Cabo de Cruz.Net

5.       DOGA

6.       Concello de Boiro

7.       BOP A Coruña

8.       INEM

9.       La Voz de Galicia

10.    Diario de Arousa

11.    Galicia Hoxe

12.    Vieiros

13.    TV Salnés

14.    TV Barbanza

15.   Certo - O Xornal gratuito do Barbanza -

 

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.          Contactar

 

 

     Asociación de Veciños “A Unión”.

Dirección:         

Campo, 2 Baixo. Dereita.

15939  Cabo de Cruz - Boiro  (A Coruña)

Teléfono:  981 84 70 01

Fax:          981 84 70 01

Horario: 10:00 h. ata 13:00 h. en días laborables.

e-mail: aunion@cabodecruz.org, aunionxuntadirectiva@yahoo.es

 

INICIO

 

Última actualización: 01/06/2010 17:13