PÁXINAS:  23456789101112

 

 

 

 

 

 

RENACEMENTO DA REVISTA "A BENZA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta revista dixital nace como consecuencia da posta en marcha do portal crucense
http://www.cabodecruz.org
O nome desta revista pretende recuperala iniciativa do mestre D.Abel do colexio de Valiño, no curso 84/85, cando se editou o primeiro número da revista escolar A BENZA, e por tanto, e coma homenaxe a antiga revista escolar, reeditamos o primeiro número que ía dedicado a "entrevista", ainda que transformado no novo formato e engadindo algún que outro comentario ou explicación ó escrito no documento orixinal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ILLA DE BENENCIA ADOPTOU O NOME DE "ABENSA" CO PASO DO TEMPO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIÓN DO NOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nome da revista "A BENZA", compitiu case ata minutos antes da súa publicación co de "LOUREDA", pero quizáis, como se comenta no WEB de HISTORIA, ó seu carácter despectivo, fixo que gañase o primeiro.
A segunda polémica veu despóis da primeira publicación, posto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que fixo falar ós alumnos sobre o nome real da illa que vai dar nome a revista. Popularmente coñecida como "ABENSA", elimínase o seseo, e sepárase o "A" como se tratase dun artigo. A verdade e que o nome orixinal é o de BENENCIA. Este nome é o que aparece, ainda hoxe en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

día, nas cartas de navegación.
Resumindo, e sen entrar en polémica de cal debería de ser o verdadeiro nome da illa, respetarémolo nome orixinal da revista para a súa versión dixital.
Por certo, LOUREDA é ahora, o nome da   A.P.A. do colexio de Valiño.